SUKUPOLVENVAIHDOSPALVELUT

Sukupolvenvaihdossuunnitelma

Perheyrityksen luopujalle ja jatkajille kirjallinen suunnitelma, miten
sukupolvenvaihdos voidaan tehdä kaikkia osapuolia (luopuja, jatkaja ja
muut perilliset) tyydyttävällä tavalla verotusteknisesti järkevästi.
SPV-prosessi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin SPV-asiantuntijan kanssa.
SPV-asiantuntija haastattelee osapuolia ja käy raportin sisällön
osapuolten kanssa läpi.
Hinta: 3.000 €

Tilaa SPV-suunnitelma: taru.paivike@yrityskaupat.net


Sukupolvenvaihdosten koulutuspalvelut

Kohderyhmä: pankinjohtajat, konttorinjohtajat, rahoituspäälliköt, yritysneuvojat, perheyritysten luopujat ja jatkajat

Teema:

* Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu, toteutus ja jälkihoito

* Yrityksen arvonmääritys

* Yrityskaupan rahoitus

* Osaamisen siirto sukupolvenvaihdoksess/yrityskaupassa

Hinta: 1.500 € / koulutuspäivä (klo 9.00-16.00)

Tilaa koulutuspäivä: taru.paivike@yrityskaupat.net

YRITYSKAUPAN PALVELUT

Yrityksen kauppahinta-arvio

Kauppahinta-arvio antaa realistisen arvion, mihin hintaan yrityksestä kaupat voisivat syntyä. Se on paras ja edullisin lähtökohta yrityksen ostoa, myyntiä tai sukupolvenvaihdosta suunnittelevalle. Kauppahinta-arvio on lyhyt, selkeä ja helposti ymmärrettävä arvio yrityksen myyntihinnasta juuri nyt. Se on Suomen Yrityskauppojen ammattilaisten ja rahoittajien kymmenien vuosien aikana kehittämä käytännön työkalu arkipäivän yrityskauppatilanteisiin. Lyhyen kirjallisen esityksen tukena ovat välttämättömimmät laskelmat ja tunnusluvut. Se soveltuu erityisen hyvin pienten yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten suunnittelun ja toteuttamisen apuvälineeksi niin ostajalle, myyjälle kuin rahoittajallekin.

Hinta: 790 € + alv (kirjallinen kauppahinta-arvio)

Hinta: 500 € + alv (suullinen kauppahinta-arvio)

Tilaa kauppahinta-arvio: taru.paivike@yrityskaupat.net


Yrityksen arvonmääritys ja analyysit

Kun kahta samanlaista yritystä tai ostajaa ei ole, ei ole myöskään kahta samanlaista omistajanvaihdostakaan. Yrityksen arvo riippuu yrityksestä itsestään, sitä ympäröivästä maailmasta ja ostajasta sekä kaikkiin edellä mainittuihin liittyvistä lukemattomista tekijöistä.

Käytännössä pienten ja keskisuurten yritysten arvoa määritellään kahdella tavalla; yrityksen tuottoarvolla ja yrityksen velattoman omaisuuden arvolla eli substanssiarvolla. Vaikka arvonmääritysmenetelmiä on useita ja arvon määrittäminen on vaativaa ammattilaisten puuhaa, on näistä kahdelta tavasta hyvä olla ainakin tietoinen.

Tilaa yrityksen arvonmääritys: taru.paivike@yrityskaupat.net


Myyntitoimeksianto - peruskustannuskorvaus

Myynnin valmistelu, myyntitapaneuvottelu, myyjien opastaminen,
aineistojen muokkaaminen, sähköinen tallennus myyntijärjestelmiin,
perusmateriaali, ketjun informointi, myynnin aloittaminen.

Hinta: 1.500 € - 5.000 € (huom. voidaan laskuttaa osissa)

Yrityksen myyntipalkkio

Aikarajoituksetta ostajien etsintä, kohteen esittely, matkakulut, myyntineuvottelut, ostajien valinta, myyjänninformointi, ostajaehdokkaisen esittely myyjälle, taustojen tarkistaminen (luottotiedot), kauppaneuvotteluissa avustaminen, tarvittavien asiakirjojen laatiminen (esisopimus, kauppakirja) ja materiaalit.

Hinta: 4.000 € / 5 %

MUUT YRITYSKAUPAN PALVELUT

Suunnittelulaskelmat

Starttirahalaskelmat, tulosennusteet (Finnvera, pankit), rahoitustarve-, kassavirta-,

kannattavuus-, investointi-, yms laskelmat.

Hinta: 150 € / tuntiRahoitushakemuksen (Finnveran lainat, starttirahat, pankkirahoitus) laatiminen (ei sisällä laskelmia)


Laadimme luovutuskelpoisen rahoitushakemuksen käytyjen keskustelujen ja luovuttamasi materiaalin perusteella.

Hinta: 150 € / tuntiRahoituksen hakupaketti projekteihin, yritystukiin ja avustukseen eli laajempiin rahoitustarpeisiin

Sisältää kaikki tarvittavat laskelmat ja hakemukset kuten rahoitustarvelaskelmat, investointilaskelman, tulosbudjetin kolmelle vuodelle, rahoituskonsultoinnin, rahoituslähteiden kartoituksen ja

rahoitushakemusten laatimisen.


Hinta: 150 € / tunti + 0,5 % myönnetystä rahoituksesta